Get the new Critical Daily app
 
OK
 

Blogger    Barbora Krejčová

B Barbora Krejčová
W beba.krejcova@gmail.com
E beba.krejcova@gmail.com
I'm Barbora Krejčová, otherwise Beba. In 2016 I received masters degree Mgr. from marketing communication at UKF in Nitra and in 2020 degree Mgr. art. in the field of visual communication at AFAD in Bratislava. I am interested in socially responsible design, sustainable design and design research.

---

Som Barbora Krejčová, inak Beba. V roku 2016 som získala titul Mgr. z marketingovej komunikácie na UKF v Nitre a v roku 2020 Mgr. art. v odbore vizuálna komunikácia na VŠVU v BA. Zaujímam sa o spoločensky zodpovedný dizajn, udržateľný dizajn a výskum v týchto oblastiach.
no comments added